การบ้านวันพ. 15/2/55


 

วิชาคณิตศาสตร์ – หน้า 161-162 ทำในหนังสือ ( ส่งพรุ่งนี้ )

 

Advertisements

การบ้านวัน จ.ที่ 13/2/55


วิชาเขียนภาษาอังกฤษ(Ready To Write)-ทำหน้า 94-97 (ส่งพรุ่งนี้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เอาหนังสือไปเรียนวันนี้)

วิชาภาษาไทย – ทำรายงานเกี่ยวกับเรื่อง “การทำรายงาน” เป็นกลุ่ม ( ส่งวันศุกร์ที่ 17/2/55)

วิชาคณิตศาสตร์ – ตัดกระดาษ (ตามตัวอย่างหน้า 138) ประกอบเป็นรูปทรงลูกบาศก์

แจ้งย้อนหลังวันศุกร์ที่ 10/2/55  -ไม่มีการบ้าน-

การบ้านวันพฤ.ที่ 9/2/55


วิชาภาษาไทย-ใบงานเรื่องโครงงานเด่น เขียนเน้นกระบวนการ (ส่งก่อนสอบปลายภาค)

วิชาภาษาอังกฤษ – ทำใบงานเกี่ยวกับภาพยนต์ที่ชอบ(ส่งก่อนสอบปลายภาค)

 

การบ้านวันอ.7/2/55


วิชาประวัติศาสตร์- ใบงานเรื่องภูมิปัญญาสุโขทัย (ส่งคาบถัดไป)

วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ-ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่ 85,93,101,109 (ส่งอังคารที่ 14/2/55)

การบ้านวันจ.6/2/55


วิชาสังคม – เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ใบงานที่ 1 )

วิชาคณิตย์ศาสตร์ – Ex 8.4 B ข้อ 18, 20 , 21 ,22  ทำในสมุด (ไม่ต้องลอกโจทย์ แสดงวิธีทำ)

วิชาภาษาไทย – ใบงาน เรื่องท่องเว็บเก็บความรู้