ม. 1/8 สามเสนวิทยาลัย


เดือนสิงหาคม

Advertisements

47 thoughts on “ม. 1/8 สามเสนวิทยาลัย

 1. ใกล้สอบกันแล้ว มีงานค้าง ส่งคุณครูกันอีกหรือป่าวเอ่ย อย่าลืมนะ ผลการเรียนทั้งหมด จะต้อง มีงานส่ง เป็นส่วนหนึ่ง ผลสอบอีกส่วนหนึ่งค่ะ

 2. สวัสดีครับทุกคน ผมขอเข้าเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับ ผมขอให้ทุกๆคนขยันกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวก็เปิอดเทอมแล้ว อย่าให้งานค้างเหมือนเทอม 1 นะครับ มันไม่ดี อีกอย่างมันจะทำให้เราเครียดครับ

 3. วิชาคณิตศาสตร์

  บทที่ 1
  1 = 1A-1D
  2 = 1E-1H
  3 = 1H-1I

  บทที่ 2
  4 = 2.1-2.4
  5 = 2.5-2.6 4

  บทที่ 3
  7 = 3.1A – 3.2A
  8 = 3.2B – 3.3B

  บทที่ 4
  9 = 4.1 – 4.5

  เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งคือ

  เลขที่ 4 ยังไม่ได้ส่ง 3, 8,9

  7 9

  10 9

  11 8, 9

  12 8

  13 9

  14 7, 8, 9

  15 9

  23 8, 9

  24 9

  25 7, 8, 9

  27 9

  29 4, 5, 6, 7, 8, 9 (หมายเหตุ -ไม่ซ่อมกลางภาค)

  31 7, 8, 9

  33 9

  35 7, 8, 9

  36 6, 7, 8, 9

  37 6, 7, 8, 9

  44 7, 8, 9

  45 8, 9

  46 7, 8, 9

  48 9

  49 9

  50 7, 8, 9

  และขอประกาศให้ทราบอีกครั้งว่า เพื่อนๆทั้งหลายเลิกโวยใส่เราได้แล้ว เรามีหน้าที่แจ้ง
  ตามครูสั่งเท่านั้น รวมชื่อของเราเองด้วย ใครที่ส่งแล้วให้ไปยืนยันกับครูเอง เราแค่พิมพ์ตามใบที่ครูให้มา ง่วงนะเนี่ยไม่ได้อยากทำหรอก งานตัวเองยังไม่ได้ทำเลย เลิกด่าได้แล้ว โดยเฉพาะที่ ร.ร.

 4. ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่โพสต์บอกช้า ก่อนหน้านี้โพสต์ทีนึงแล้วไม่ติด
  เลยต้องโพสต์ใหม่อีกครั้งวันนี้

 5. วิชาวิทยาศาสตร์

  ด.ช.ธนกร เอื้อบุญญาวัฒน์ ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ช.เขมรัฐ บุณยะผลึก ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ช.ภานุพงศ์ ฟองทา ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ วาดรูป

  ด.ญ.ญานิศา หาญคำ ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ ใบงาน สมุด

  ด.ช.อริยวัฒน์ เนตรอัมพร ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.ภัทราภรณ์ ปทุมาสูตร ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ช.ศุทธิพงศ์ ดาลาด ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.ชนนิกานต์ สุวรรณนภาศรี ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ช.คึกพงษ์ แปลงประสพโชค ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.สิริปรียา นุตคำแหง ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.นภัสกร ดวงอินทร์ ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.ภค หุตะเจริญ ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.ทองพันชั่ง ขันทอง ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.กตาธิการ เหลืองดำรงศักดิ์ ยังไม่ได้ส่ง ใบงาน

  ด.ช.ปพนธีร์ กิตติคุโณกรณ์ ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ ใบงาน

  ด.ช.พิชญตม์ ธนาบริพัตร ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ ใบงาน

  ด.ช.กรวิชญ์ วิมลมนัส ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  ด.ญ.ฐานิดา ลีลายุทธการ ยังไม่ได้ส่งงาน สารพิษ

  • วิชา คณิตศาสตร์ ให้ทำทุกแบบฝึกหัด ทำให้ครบ แล้วส่งครูธานินทร์

   ด.ช.คึกพงศ์ แปลงประสพโชค ยังไม่ได้ซ่อมกลางภาค

  • ข้อมูลที่เอามาโพสต์นี้ เราไม่มีส่วนเกี่ยว เรารับใบรายชื่อมาโพสต์

   เลยยังไม่รู้ว่าใครส่งงานอะไรไปแล้ว

   ถ้าส่งงานไปแล้ว แต่ยังโดนติ๊กรายชื่อ ก็อย่ามาว่าเรา

  • วิชา ภาษาอังกฤษ
   T=Timetable

   E=email

   D=describing People

   S=star

   P=Poem

   เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งTได้แก่ 2 11 43

   เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งEได้แก่ 20 44

   เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งDได้แก่ 9 10 11 12 13 14 17 18 20 29 33 34 43 44

   เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งSได้แก่ 1 2 3 4 20 21 24 25 27 29 31 32 33 36 41 43 44 50

   เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งPได้แก่ 20 35 44 50

  • วิชาสังคม

   ใบงานที่ 1 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   4, 15,20, 24, 25, 27, 31, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46

   ใบงานที่ 2.1 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   3, 29, 35, 36, 43, 46, 49

   ใบงานที่ 2.2 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   1, 3, 4, 10, 12, 15, 24, 25, 27, 31, 35, 36, 37,43, 44

   ใบงานที่ 3.1 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   1, 3, 4, 7, 9,15, 20, 25, 27,31, 34, 35, 36, 37,40, 43, 44, 45, 46, 49

   ใบงานที่ 3.2 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   1, 2, 4, 14, 20, 24, 25, 27, 31, 36, 37, 39, 40, 43, 45,

   ใบงานที่ 4.1 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   1, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 40, 44, 45

   ใบงานที่ 4.2 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   1, 3, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,

   44, 45, 46

   ใบงานที่ 5 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   1, 7, 12, 14, 20,23, 24, 25,27, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45

   ใบงานที่ 6 – เลขที่ที่ยังไม่ได้ส่งงานคือ

   1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33,35, 36, 37,

   38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49

 6. เรื่องการส่งงานที่บอกว่าส่งแล้วแต่ยังมีเตือนอยู่ เข้าใจว่าเป็นการส่งงานหลังจากที่คุณครูออกรายชื่อมาแล้วมั้งคะ เพราะรายชื่อนี้ได้มาจากคุณครูและโพสต์ลงเว็บมาครึ่งเดือนแล้วค่ะ

  สำหรับเด็กที่ส่งงานแล้ว…ดีมากค่ะ ช่วย ๆ กันบอกเพื่อน ๆ ให้ตรวจดูใบงานของตัวเองและส่งเลยนะคะ ไม่ควรรอให้มีการโพสต์เตือน

  เท่าที่ทราบตอนนี้ยังมีอีกหลายวิชาที่ยังส่งไม่ครบ คุณครูจุฑารัตน์บอกว่าวันสุดท้ายของการส่งงานทุกวิชาคือ วันพรุ่งนี้ — 30 ส.ค. วันนี้รีบตรวจดูและรีบทำนะคะ

  คุณแม่วิน – ยงยุทธาจะโพสต์รายชื่อตามงานให้วันนี้ค่ะ

 7. ใช่ครับผมส่งครบแล้วครูฮาชิยะก็บอกว่าผมส่งครบทำไมบอกว่าผมเหลือ4.2อ่ะครับ

 8. ผ ม ก็ ส่ ง ไ ป แ ล้ ว ค รั บ

  แ ต่ ไ ห ง ขึ้ น ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง

  อ่ะ ค รั บ ดู ใ ห้ ห น่ อ ย น่ะ

  ค รั บ

 9. บางคนส่งใบงานครบแต่ทำไมยังอยู่เต็มเลยอ่ะว่าไม่ได้ส่ง

  อย่างผมเหมือนกัน ใบงานประวัติศาสตร์2.1ขึ้นกันเป็นแถวเลยว่าไม่ได้ส่ง ทั้งที่ผมก็ส่งหมดแล้ว ตรวจสอบให้ทีครับ

  • ใช่ครับผมส่งครบแล้วครูฮาชิยะก็บอกว่าผมส่งครบทำไมบอกว่าผมเหลือ4.2อ่ะครับ

 10. การประชาสัทพันธ์กันแบบเว็บไซท์มันก็ดีอยู่นะครับ

  แต่ผมว่าผู้ปกครองเข้ามาดูเว็บน้อยเกินไปหน่อยนะครับ

  แต่ก็ขอชื่นชมคนทำเว็บนะครับเพราะทำได้ดูดีมากเลย

  นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆและผูปกครองทุกๆคนนะครับ

  อย่าเครียดกับงานหรือการบ้านมากเกินไปนะครับ

  bB B Y S T A M P

 11. พวงน้อย เลขาเครือข่าย 1/8 says : สิงหาคม 26, 2011 ที่ 1:41 pm
  ขอแก้ไขเวลาติว วันพุธที่ 7 กันยายน เวลา17.30 -19.00 เป็น 17.00-19.00 ค่ะ

  คุณพวงน้อย คะ ไม่ทราบว่าวันผิดหรือป่าวคะ
  เพราะว่าแจ้งของเดิม จะเป็นวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 15.15-17.15 น. น่ะค่ะ
  ดูเวลาแล้วน่าจะเป็นวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 17.30- 19.00 น.
  วิชาวิทยาศาสตร์ โดย อ.ศิริศาล หรือเปล่า คะ

  • ขอขอบคุณคุณแม่น้องปอค่ะ วันที่ต้องแก้ไขเวลาคือวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 จากเวลา 17.30 – 19.00 เป็น 17.00 – 19.00 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย อ.ศิริศาล ส่วนวันอื่นๆเหมือนเดิมค่ะ

 12. สรุปว่าห้อง1/8 จะเปิดติวเข้มก่อนสอบ 2 วิชาดังนี้ค่ะ

  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 15.30-17.30 วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ภาณุวัฒน์

  วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 17.30- 19.00 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย อ.ศิริศาล

  วันพุธืั้ 7 กันยายน 2554 เวลา 15.15-17.15 วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ภาณุวัฒน์(เวลา

  ติวเร็วขึ้น15 นาที่ในกรณีที่ต้องใช้สถานที่ติวที่สถาบันคุรุมาดี(ครูชุ) เพราะเขาต้องใช้ห้อง

  ต่อค่ะ)

 13. เรียนผู้ปกครองทุกท่าน,

  อ.จุฑารัตน์ฝากแจ้งว่าขณะนี้ยังมีนร.จำนวนมากที่ส่งงานไม่ครบ รบกวนผู้ปกครองช่วยกระตุ้นให้ส่งกันหน่อยนะคะ เพราะจะมีผลต่อคะแนนมากเลยค่ะ

  • ไม่ทราบว่าวิชาอื่นๆที่ต้องส่งจะใครสามารถสรุปแบบน้องยงยุธาได้หรือเปล่าค่ะ

 14. เนื่องจากการจัดติวคณิตและวิทย์ร่วมกับห้อง 1/7 ข้างต้น มีนร.สนใจกันมาก ทางห้อง 1/8 จึงจะขอจัดติวแยกต่างหากเองเฉพาะห้องเรา ซึ่งจะเป็นการติวเข้ม 1-2 สัปดาห์ก่อนสอบ รายละเอียดดังนี้ค่ะ

  – วันพุธที่ 31 ส.ค.และพุธที่ 7 ก.ย. เวลา 15.30 – 17.30 น. จะติวคณิตศาสตร์ โดย อ.ภาณุวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ EP ม.3 ที่สามเสน และเป็นติวเตอร์ ม.1 ที่สถาบันครูชุค่ะ

  – วันจันทร์ที่ 5 และ อังคารที่ 6 ก.ย. เวลา 17.00 – 19.00 น. จะติววิทยาศาสตร์ โดย อ.ศิริศาล ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่สามเสนเช่นกัน แต่ปัจจุบันเกษียณแล้ว แต่ยังเป็นติวเตอร์ให้สถาบันต่าง ๆ อยู่

  เรื่องสถานที่ จะติดต่อโรงเรียนดูค่ะ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  เนื่องจากว่าเป็นการจัดเฉพาะห้อง 1/8 เราจึงจะใช้เงินห้องในการจัด ไม่เก็บเงินเพิ่มแต่อย่างใดค่ะ

  หวังว่านร.1/8จะมาติวกันเยอะ ๆ นะคะ

 15. ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มค่ะ สำหรับการติวพิเศษคณิตศาสตร์วันพฤหัสนี้ที่ห้อง 3309 นะคะ ส่วนวันศุกร์ยังไม่ได้ห้องค่ะ

  ตอนนี้เท่าที่ทราบ เฉพาะนร.ของห้อง 1/7 เองก็มีประมาณ 40 กว่าคนแล้วค่ะ

 16. เรียนผ฿้ปกครองทุกท่านค่ะ,

  ทางคณะกรรมการห้อง1/7และ 1/8 จะจัดติวพิเศษวิชาคณิตและวิทยาศาสตร์ (เป็นภาษาอังกฤษ) ให้แก่นร.EIS ทั้งสองห้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเดือนก.ย.นี้ โดยจะจัดดังนี้ค่ะ
  – คณิตศาสตร์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.
  – วิทยาศาสตร์ ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น.

  ติวโดยอ.วีระภัทร ซึ่งเป๊นภาษาสอน EP ของสามเสนอยู่ อาจารย์คิดค่าใช้จ่าย ชม.ละ 800 บาทต่อนร.ทั้งหมด ซึ่งจะใช้วิธีหารเฉลี่ยเท่า ๆ กัน เฉพาะคนที่เรียน

  จะเริ่มติววันพฤหัสบดีนี้ ขณะนี้ทางกรรมการกำลังติดต่อขอใช้ห้องจากทางโรงเรียน เมื่อได้ห้องที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

  หากท่านใดสนใจจะให้ลูกหลานของท่านเข้าร่วมติว ก็ให้ไปที่ห้องเรียนในวันติวตามตารางข้างต้นได้เลย ***ไม่ต้องตอบกลับมาที่ดิฉันนะคะ****

 17. 41.ด.ช.ภรณ์พงศ์ เลิศธนะพร
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  42.ด.ญ.ธนัชชา แมนสุมิตร์ชัย
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 4.2 5

  43.ด.ช.ปพนธีร์ กิตติคุโณกรณ์
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.2 5

  44.ด.ช.พิชญตม์ กิตติคุโณกรณ์
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  45.ด.ช.ภูรีณัฐ ปฐมมานิศ
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  46.ด.ช.กรวิชญ์ วิมลมนัส
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.1 3.1 4.1 4.2 5

  47.ด.ช.ธนบดี ธรรมสโรช
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2 5

  48.ด.ญ.มานี สิริสุนทรานนท์
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2 5

  49.ด.ญ.พรธีรา สุเมธาธิกุล
  ยังไม่ได้ส่ใบงานที่ 4.2

  50.ด.ญ.ฐานิดา ลีลายุทธการ
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.1 3.1 4.2

 18. รายชื่อคนที่ยังไม่ได้ส่งงานประวิติศาสตร์

  1.ด.ญ.ตวงพร เสนไสย
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  2.ด.ช.ธนกร เอื้อบุญญาวัฒน์
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  3.ด.ช.เขมรัฐ บุญยะผลึก
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5

  4.ภานุพงศ์ ฟองทา
  ยังไม่ไ้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  5.ด.ญ.วรกานต์ รัตนะพิสิฐ
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 3.1 4.2 5

  ุุ6.ด.ช.กฤตยชญ์ แต้เจริญไชย
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2

  7.ด.ญ.ญานิศา หาญคำ
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  8.ด.ญ.ไอรดา หานาคี
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  9.ด.ญ.สุมิตตา เอื้อกิดาการ
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 3.1 4.2 5

  10.ด.ญ.ญาดา เจริญงามเสมอ
  ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  • 11.ด.ช.อริยวัฒน์ เนตรอัมพร
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   12.ด.ช.ยงยุธา คูณาภินันท์
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   13.ด.ช.วริศ ศิริวัณสานฑ์
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 3.2 4.1 4.2 5

   14.ด.ญ.ภัทราภรณ์ ปทมาสูตร
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   15.ด.ช.ชุติชัย คะชา
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.1 4.1 4.2 5

   16.ด.ช.สารัช สมิตินนท์
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.2 3.1 4.1 4.2 5

   17.ด.ช.ภัทร สุรัตนากรเกษม
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 3.1 4.2 5

   18.ด.ช.ธีรธัช บัวมี
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2 5

   19.ด.ช.ธีรเดช เพชรนาใหญ่
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 3.1 4.1 4.2 5

   20.ด.ช.วุฒิภัทร เจริญกิจสุพัฒน์
   ยังไม่ได้ส่งใงานที่ 1 3.1 3.2 4.1 4.2 5

  • 21.ด.ช.เกษมสรรค์ สุทธคุณ
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2 5

   22.ด.ช.กษิดิศ กำจัดภัย
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 3.1 3.2 4.2 5

   23.ด.ช.ชยานันท์ สำเภาเจริญ
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   24.ด.ช.สุทธิพงศ์ ดาลาด
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.2 4.1 4.2 5

   25.ด.ญ.ชนนิกานต์ สุวรรณนภาศรี
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   26.ด.ญ.ฐิติสา มุ่งพาลชล
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2 5

   27.ด.ญ.สุพิชชา เตไชยา
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.1 3.2 4.1 5

   28.ด.ช.ภัคค์พล อธิเสรีรัตน์
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2 5

   29.ด.ช.คึกพงษ์ แปลงประสพโชค
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   30.ด.ช.ธัชพงศ์ อนันต์พิพัฒน์
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 4.2

   • ผมส่งใบงานประวัติศาสตร์ครบทั้งหมดแล้วครับทำไมยังเขียนเต็มเลยว่าไม่ได้ส่ง

    ตอบกลับให้ด้วยครับ

    ขอบพระคุณอย่างสูงถ้าตอบมาครับ

  • 31.ด.ญ.สิริปรียา นุตคำแหง
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   32.ด.ช.ฉัตรพงศ์ เทพอรุณรัตน์
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่4.2 5

   33.ด.ช.ชนะโชค ศรีวนิช
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.2 4.1 4.2 5

   34.ด.ช.จิณณวัตร แก้วเขียว
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที 3.1 4.1 4.2 5

   35.ด.ญ.นภัสกร ดวงอินทร์
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 2.1 2.2 3.1 4.2 5

   36.ด.ญ.ภค หุตะเจริญ
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   37.ด.ญ.ทองพันชั่ง ขันทอง
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5

   38.ด.ญ.พริมา สุขมานพ
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 3.1 3.2 4.1

   39.ด.ญ.วีรยา ศิริวิวัฒนากุล
   ยังไม่ได้่งใงานที่ 3.2 4.2

   40.ด.ช.ภรณ์พงศ์ เลิศธนะพร
   ยังไม่ได้ส่งใบงานที่ 1 3.1 3.2 4.1 4.2 5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s