การบ้านวันศ. 24/2/55


วิชาภาษาอังกฤษ – Sheet Review English ( En 21102 ) ส่งภายในวันที่ 1/3/55

Advertisements

การบ้านวัน พฤ. 23/2/55


วันนี้ไม่มีการบ้าน

แต่ท่านผู้ปกครองช่วยเตือนเด็ก ๆ ด้วยนะคะว่าให้ส่งงานค้าง

ให้ครบ วิชาคณิตศาสตร์ อ.ธานินทร์ แจ้งว่ามีเด็กค้างงานอยู่หลายคน

รายชื่อติดอยู่ที่หน้าห้องพักครูอาคาร 2 ชั้น 2 คุณครูแจ้งว่าหากไม่ส่งภายใน

วันพรุ่งนี้ ( 24/2/55 ) จะให้คะแนน 0 นะคะ

การบ้านวัน จ. 20/2/55


วิชาสุขศึกษา – ใบงานที 2 และคำขวัญเกี่ยวกับยาเสพติด (ส่งก่อนสอบปลายภาค)

วิชาการเขียนอังกฤษ – ส่งหนังสือ Live English Grammar (เล่มสีขาว ) ส่งพรุ่งนี้

(เฉพาะคนที่ไม่ได้เอาหนังสือไปวันนี้ )